Alternate Text
הגנון שלנו

גנון בכפר סבא

הגנון שלנו, נמצא במבנה נפרד צמוד לתינוקייה. כך שילדי הגנון נהנים ממבנה משלהם ומחצר פרטית משלהם.
צוות הגנון כולל שתי סייעות ומובילת כיתה.
לגנון חצר נפרדת רחבת ידיים, עם מתקנים ומשחקים רבים מגוונים.
לגנון תוכנית לימודים גמישה, המותאמת לגילאי שנה עד שנתיים. לאורך כל השנה, הגנון חוגג את חגי ישראל.

 

שעות פעילות הגנון :
ימים א' עד ה' :
7:00 עד 13:00 או, 7:00 עד 16:00/ 17:00.
יום שישי: 
8:00 עד 12:00

 


סדר יום בגנון: (דוגמא ליום לימודים סדיר. לוח הזמנים גמיש, בהתאם לקצב הילדים באותו יום)

8:15   - 7:30     קבלת הילדים + משחק חופשי.
9:00 -   8:15     פעילויות יצירה המתאימות לגילאי הילדים (עבודה בצבעי ידיים, דבקיות, 
                        דבק בהדרגה...).
9:20   - 9:00     מפגש קצר.
10:10 - 9:20     ארוחת בוקר + החלפות.
11:15 - 10:10   משחק חופשי בחצר או, חוגים.
12:00 - 11:15   ארוחת צהריים.
12:30 - 12:00   החלפות, משחק חופשי.
13:00 - 12:30   פיזור הילדים שהולכים ב 13:00 + הכנה לשינה.
15:00 - 13:10   שנת צהריים.
15:30 - 15:00   החלפות.
17:00 - 15:30   ארוחה קלה + פיזור הילדים.

*אנו מחליפים לתינוקות חיתול לכל אורך היום לפי הצורך.

חוגי הגנון :
1. חוג ריתמוסיקה
2. חוג קצב ותנועה
3. חוג טבע