Alternate Text
Alternate Text


גן ילדים בכפר סבא

בפתגם הזה (במתכונתו המצונזרת), נתקלתי באחד מימי הראשונים בסמינר למורים. כל כך אהבתי אותו, שהבטחתי לעצמי שהוא יהווה עבורי מורה דרך. כאשר עלה הרעיון להקים אתר אינטרנט לגן הילדים בכפר סבא, היה לי ברור שהוא יהיה המשפט הפותח בדף הראשי של האתר. הוא מתמצת בפשטות את האני מאמין שלי.                                                                                            

 

 

 "קרא עוד"